ระบบส่งไฟล์รองรับใด้เเค่ .JPG.GIF.PNG.PDF เท่านั้น
**เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับไฟล์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ผิดกฎหมาย หรือ ขัดต่อพรบ. คอมพิวเตอร์