ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินได้ 3 ช่องทางครับ

  1. ส่งข้อความทาง LINE ID: @oqe8315f
  2. ส่งข้อความไปทาง Faecbook Page Nakharin.IT.OfficialWebsite
  3. ยืนยันโดยใช้แบบฟอร์ม ที่อยู่ในหน้านี้ครับ